Nu kommer Industrinatten för att locka skolelever att satsa på industrin

Industrinatten är en kraftsamling för att visa upp industrin och för att eleverna ska få en bild av industrin som arbetsplats och få information om utbildningsvägar. Förutom studiebesök kommer ungdomarna att få föreläsning, bland annat kring perspektiv på vår framtid med artificiell intelligens. Och som läget är idag så skriker industrin efter personal med rätt kompetens. Vi pratar med Moraspårets processledare Susanne Hedberg Eriksson, samt Peo Sjöberg från IUC Dalarna AB.