Nya användningsområden för mjölmaskarna

Just nu så råder det bråda dagar för Nils Österström, grundare och VD för Tebrito. Företaget i Orsa där man odlar mjöl larver för att ur dessa sedan kunna producera högvärdigt protein. Och normal sett så matar man dessa med avfall från spannmålsindustrin, men nu har man även inlett försök med att använda s.k. bioslam från massaindustrin. Vilket gör att man får ett ytterligare ben att stå på om resultaten består positivt. Som slutprodukt av just denna kombination ses bl.a fiskfoder och gödning för skogsplantor. Nils är mycket optimistisk inför framtiden, där man även har för avsikt att utvidga produktionen i Orsa.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare