Nyskriven bok om skolhistoria och skolminnen i Älvdalen – 1887 – 2020

Systrarna Lena Norin och Birgitta Andersson, båda f.d lärare i Älvdalen startade ett hemkunskapsprojekt 1980 – 1981 som gick ut på att eleverna i tredje klass ombads fråga sina föräldrar och farföräldrar hur det var i skolan på deras tid. Mängder av berättelser strömmade in och den gången sammanställde man ett häfte som barnen fick till jul. Samma projekt genomfördes 1992 och sedan har man samlat en massa material för att under pandemin sammanställa en hel bok. Nu är den klar och systrarna själva får berätta om det man samlat i denna bok om skolväsendet i Älvdalen.