Nytt forum för trafiksäkerhetsfrågor i Mora kommun

Inom ramen för projektet Lokal samverkan i Mora kommun för service på landsbygd har ett nytt forum för trafiksäkerhet startats. I samband med möten med serviceorterna i kommunen lyftes behovet av ett forum för trafiksäkerhetsfrågor. Och man har redan haft ett första möte där man drog igång ett pilotprojekt tillsammans med förhoppning om att kunna involvera fler medverkande byar i kommunen i framtiden. Det är ett kontinuerligt arbete med att förbättra trafikmiljön säger Karin Eriksson, näringslivsutvecklare i Mora.