Ökat behov av hjälpkassar

För ca två år sedan startade Centrumkyrkan i Mora en hjälpverksamhet där man varje torsdag delar ut en ”hjälpkasse” till behövande familjer. Och verksamheten har sedan starten ökat i omfång. Dels så är det fler bidragsgivare och samarbetspartners som anslutit, men även fler volontärer som ställer upp och hjälper till. Och i den andra änden så är det även ett ökande antal behövande. I dags dato är det uppemot 80 personer/familjer som kommer för att hämta veckans kasse, säger Margareta Eliasson, som tillsammans med maken Jan-Erik är frivilliga volontärer.