Orsa kommun inför digitala inköp i hemtjänsten

Många äldre får idag hjälp av hemtjänsten med att handla i affären. Och i nuvarande system så kommer hemtjänsten hem till sina brukare, hämtar handlingslistan, åker till affären och handlar och sedan levererar man varorna. I det nya system som Orsa kommun kommer att införa så beställer brukarna sina varor digitalt. Och detta med egen utrustning, eller så får man hjälp av hemtjänsten, som har utrustning med sig. Därefter är det bara att åka och hämta varorna för leverans. Håkan Yngström, ordf i utskottet för omsorg förklarar upplägget, som beräknas träda i kraft mot hösten.