Orsa kommun tecknar nytt avtal med lokalpolisen Mora-Orsa

Orsa kommun tecknade i november månad ett nytt medborgarlöfte tillsammans med lokalpolisen i Mora-Orsa. Detta som ett led i att skapa ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i kommunen. Genom detta samarbete så kan man bilda sig en aktuell lägesbild om hur situationen är inom kommunen och snabbt ta sig ann problemen säger Linda Björck-Jansson som är kommunens säkerhets och beredskapssamordnare i Orsa. På bild ser vi Linda och kommunpolisen Johan Hed. Foto:Orsa kommun.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare