Per och Rebecca bildade förening mot fördomar och satsar på ökat samarbete mellan människor

För nästan ett år sedan så grundade Rebecca Betzinger och Per Mattsson den ideella föreningen Hand i Hand i Leksand – den förenande föreningen. Detta eftersom vi ser allt mera av främlingsfientlighet och rasism i dagens samhälle. Per och Rebecca menar att man istället för att bygga fördomar mot någon hellre skall satsa på att lära känna varandra. Och med utgångspunkt från detta så vill man skapa aktiviteter som passar alla att vara med på. Och snart kommer dom att presentera en workshop i detta ämne. Dom får själva berätta vad som är på gång.