Pratstund med Anna Hed, inför paneldebatten på onsdag 3 februari

Mora står inför en rad förändringar och förbättringar. Och på det s.k. Stranden området i centrala Mora så är det just nu en ganska omfattande process som tar sin start. Det byggs en ny genomfartsled, gång och cykelbana och vad tiden lider så kommer det att uppföras nya byggnader. Vad som kommer att byggas osv det har man ännu inte klubbat. Och inför den paneldebatt som kommer att sändas på onsdag den 3 februari . kl 18:30 så har vi fått en pratstund med Anna om vad som kommer att ske i denna process, där inget ännu är klart. Vilket många tycks tro.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare