Psalmer på älvdalska i kommande psalmbok?

Psalmbokskommitén är dom som avgör vad som skall finnas med i kommande upplaga av den nya psalmboken. Och innan den nya psalmboken kommer ut så samlar man in nya psalmer från alla håll och kanter runt om i Sverige. Och i Älvdalen så har Föreningen Ulum Dalska plockat fram tre psalmer på Älvdalska som man skickat iväg som bidrag till psalmbokskommitén. Björn Rehnström, sekreterare i föreningen berättar om denna spännande utmaning.