Rättvik öppnar tillfällig stödlinje för äldre och personer i riskgrupp

Många i den äldre befolkningen känner säkert en oro över allt som händer runt om oss i Sverige och världen. Och befinner man sig i en riskgrupp så kan man bli mer eller mindre isolerad i hemmet, utan någon att prata med. Därför öppnar nu socialförvaltningen i Rättviks kommun en tillfällig stödlinje dit man kan ringa för att kanske bara ”prata av sig” en stund. Eller att man behöver annat stöd o hjälp för att klara vardagen. Anna Lena Hållmats på socialförvaltningen berättar att även Svenska kyrkan och Missionskyrkan i Rättvik ingår i denna satsning.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare