Röda Korset i Rättvik fyller 100 år

Nuvarande ordförande i Röda Kors kretsen i Rättvik heter Marianne Wennström och den 12 oktober så kommer man att starta en utställning på kulturhuset, där man visar föreningens verksamhet fram till dags dato. Marianne ser gärna att man får påfyllning från lite yngre personer, men är ändock förvissad om att verksamheten kommer att fortgå i bra många år framåt.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare