Ryssland inifrån

Bo Sunnefeldt har över 40 års erfarenhet av Ryssland. Dels genom alla resor han gjort i landet, vänner och bekanta samt även genom sitt tidigare jobb som underrättelseofficer. Allt detta sammantaget innebär att han har stor kunskap om hur det vardagliga livet ser ut i Ryssland och även hur deras tankesätt skiljer sig från oss i väst. Bo kommer till Rättvik för att hålla föredrag och även visa bilder från sina resor i landet i öst. På kulturhuset i Rättvik torsdag 23:e mars, kl 18:00