Sagolik promenad på Tomteland

Att anpassa en hel nöjespark till att klara de stränga regler som gäller under denna pandemi som vi har hängandes över oss är en balansgång så klart. Men redan under juletid 2020 så hade man ställt om sina aktiviteter uppe på Tomteland så att man klarar lagens råmärken. Och då införde man en aktivitet som man gett namnet en ”sagolik promenad” …. där besökare utomhus får ta del av alla sagofigurer på ett lite annorlunda sätt. Camilla Collett, VD på Tomteland tror att denna omställning även kan ge något gott ifrån sig i framtiden. Och det jobbas även en hel del med att presentera parken på de digitala plattformarna. Både You Tube och Spotify finns med i schemat. Så på detta sätt vill man göra parken tillgänglig för så många som möjligt.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare