Säker utbildning ett måste vid förarbevis

För snart 13 år sedan infördes krav på förarbevis för att få framföra snöskoter. Och Transportstyrelsens krav är att eleverna skall få minst 10 timmars undervisning. Varav minst tre timmar ska bestå av praktisk körtid. För den bästa möjliga utbildningen finns det även ”glasklara” och rigorösa bestämmelser för hur utbildningen skall ske. Vi har kollat med Björn Friström på Snowrider, som erbjuder utbildning vad som gäller? Tydligen så kan man råka ut för mindre seriösa utbildare också, enligt en undersökning gjord av Transportstyrelsen.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare