Samarbete över kommungränserna för att stärka kompetensbehovet i framtiden

Johan Åberg - Linn Löfman - Näringslivsutvecklare i Mora-Orsa kommuner

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har tillsammans bildat ett gemensamt kompetensråd för att samverka runt de frågor som är viktiga inför den framtida arbetsmarknaden. Att skapa bra förutsättningar för rätt utbildningar och ökad kompetens ut mot näringslivet genom samarbete mellan skolor, företag och respektive kommuner. Många företag skriker efter kompetent personal och genom detta samarbete vill man kunna ge de rätta förutsättningarna för ungdomar och även arbetssökande att hitta rätt utbildning. Näringslivsutvecklarna i Mora och Orsa, Johan Åberg och Linn Löfman kom på besök för att berätta.