Sedan 1928 har lottorna varit med och serverat varm dryck på Vasaloppet

Vasaloppet 1928 - med Lottakåren på plats.

Under nästan hela sin 100-åriga historia har Svenska Lottakåren förplägat både Vasaloppsåkare och publik med varma drycker. Det började redan 1928 med att 20 lottor från Stockholm åkte upp för att utspisa både åkare och besökare. 2024 när Vasaloppet genomförs för hundrade gången är lottor från Dalarna på plats för att servera varm dryck. Vi får en pratstund med Margareta Persson, kårchef i Malungs lottakår, som själv startade 1981.