Självservice på Sollerö bibliotek

Av kostnadsskäl så har bemanningen ute på de lokala biblioteksfilialerna minskat på senare tid. Och ute på Sollerön så har man personal på plats måndagar och tisdagar. Men nu kommer de boende ute på ön att kunna besöka biblioteket även onsdag till fredag när man inför ett ”meröppet” system. Ninni Skön som är ungdomsbibliotekarie förklarar hur det nya systemet fungerar. Och att man efter en testperiod nu permanentar ”meröppet” genom ett projektbidrag från kulturrådet och regeringen som satsar på Stärkta Bibliotek ute i landet. Man kommer även i veckan att finnas på plats under torsdagen för att informera och även bjuda på barnteater.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare