Ska Mora bli beredskapsflygplats?

Beredskapsflygplatser infördes i Sverige 2012 och i dagsläget finns dessa på 10 orter i Sverige. Framförallt på de lite större flygplatserna i landet. Nu har Trafikverket på uppdrag av regeringen haft i uppdrag att utvärdera systemet. Där har man då konstaterat att dagens system inte är tillräckligt för att säkerställa det samhällsviktiga flyget. Med utgångspunkt från detta så har Trafikverket föreslagit ytterligare nio tänkbara flygplatser, som skulle kunna ingå i detta system. Och Mora flygplats är en av de tilltänkta orterna. Anders Mjöberg, VD på Dala Flyget och flygplatschef i Mora menar dock att man fått ett liknande erbjudande redan 2018, men att man då var tvungen att tacka nej pga ökade kostnader. Så vi kollar med Anders hur läget ser ut för dagen. Och kan även tillägga att några beslut från regeringen inte är fattade.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare