Skattungbyn först ut med nytt sätt att åka kollektivt

Att bo på landsbygden innebär ofta att den kollektiva trafiken är väldigt begränsad, eller icke alls existerande. Men ändock så färdas vi daglig dags på ett eller annat sätt. Och nu har Skattungbyns byutvecklingsförening i samarbete med Freelway, Dalatrafik, IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram ett pilotprojekt, där man sammankopplar privat resande med kollektiv trafik, samåkning, sjukresor osv. Och sedan tagit fram en app, där man kan söka resa, eller erbjuda. Vi hör hur upplägget ser ut.