Skolavslutning enl plan B

Coronapandemin kommer med all säkerhet att etsa sig fast i allas minne för en lång tid framöver. Och inte minst hos alla skolelever som får se sin skolavslutning, eller studentbal gå om intet. Planerade aktiviteter får tänkas om och i Orsa så är det med hjälp av elevernas egna önskemål som man kommer att genomföra en annorlunda skolavslutning för dom som går ut niondeklass. Christina Nordmark, ungdomsstrateg i Orsa tycker att ungdomarna inkommit med bra förslag på aktiviteter, nu när Gröna Lund resan inte kommer att bli utav.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare