Smidigare hantering av stadsbyggnads och miljö ärenden i Mora-Orsa kommun

Redan idag har Mora och Orsa kommun ett samarbete med gemensamt miljökontor och stadsbyggnadskontor. Men i nuvarande utformning så är det en aning tungjobbat eftersom dessa två kontor är förvaltningar som jobbar mot flera politiska nämnder. Därför har man nu kommit överens om att istället utöka samarbetet ytterligare genom att bilda en helt ny förvaltning, där man kan jobba mer effektivt och snabbare behandla ärenden som avser stadsbyggnad och miljö. Anna Hed, kommunalråd i Mora menar att det är nödvändigt att öka servicen och behålla kompetensen på detta område. Och med en ny förvaltning skulle detta vara ett steg i rätt riktning. Därför så söker nu Mora kommun en förvaltningschef som i en framtid kommer att utforma hur samarbetet skall gå till i den nya förvaltningen.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare