Stort intresse av att hitta lokalproducerad mat med hjälp av internet

Våra levnadsvanor har kastats om rejält efter det att pandemin drabbat världen. Så även när det gäller möjligheterna för våra lokala producenter att komma ut på ex.vis ”bondens marknad” och andra mötesplatser för att sälja sina lokala produkter. Mängden människor som får samlas är ju som bekant begränsad. Därför kommer nu en ny möjlighet att kunna göra lokala affärer direkt med tillverkarna. Man kallar det för REKO grupper och dess hemvist har blivit samlingssidor på Facebook, där både producenter och kunder kan komma överens om sina affärer. Veronica Hellström, egenföretagare i Sågmyra startade nyligen en sådan Facebook grupp för Rättvik/Leksand och på mindre än en vecka efter start så är antalet anslutna uppe i runt 1500 st. Veronica är helt övertygad om att behovet av att kunna köpa lokalproducerat genom direktkontakter har ökat i dessa tider.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare