Stort intresse bland skolungdomar att lära sig Älvdalska

Elever som lär sig Älvdalska - Ing marie Bergman foto

I Älvdalen har man kämpat länge för att få älvdalskan klassad som ett eget språk och inte en dialekt. Och arbetet med att föra detta upp till högre instanser fortgår allt jämt, även om projektet Wilum og Bellum, som finansierades av Arvsfonden är slut. Nu får man istället stöd från kommunen för att jobba vidare med att få språket godkänt. Emil Andersson är fortfarande projektanställd och en viktig kugge i maskineriet, där han jobbar med att ta fram studiematerial till de 170 elever som nu studerar älvdalska – före och efter skoltid.