Tänk hållbart när priserna rusar uppåt

Det finns så klart flera olika motiveringar till att vi köper nytt när vi tröttnat på något. Allt från kläder till hushållsartiklar och elektriska prylar. Men det kanske inte är så hållbart att tänka så. Därför har Erja Halonen bjudit in föreningar och företag som helst jobbar hållbart att möta upp på Mora bibliotek den 22 nov. Syftet är att väcka människors eftertanke. Behöver vi alltid köpa nytt?