Träffas & Trivas i Rättviksbyarna Östbjörka och Ovanmyra

TraffasOchTrivasOstbjorka_220823_FotoSaraHansson

Under vecka 34 så startade Rättviks kommun i samarbete med ABF Rättvik ett projekt som avser att bryta ensamhet och isolering bland de äldre i byarna Östbjörka och Ovanmyra. Målsättningen är att man en dag i veckan skall Träffas & Trivas och främja hälsa och välmående hos de äldre med olika aktiviteter, säger Linnea Nallgård, dietist.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare