Trafikverket har beviljat stöd för 2 nya laddstationer utmed E 45

Trafikverket ger ekonomiskt stöd för att snabba på utbyggnaden på de platser där snabbladdare saknas. Stöd om cirka 100 miljoner kronor delas nu mellan nya snabbladdstationer på 29 sträckor. De nya stationerna ska vara färdigställda och i drift senast 2025. De ska minst kunna leverera 150 kW under tre timmar vilket innebär att energilager kan användas. I vårt område planeras för 2 laddstationer utmed E 45:an. En mellan Tandsjöborg och Lillhamra samt mellan Emådalen och Noppikoski. Vi pratar med Hanna Eklöf, utredningsledare Trafikverket, om hur dom hamnat så tätt emellan.