Tre reservat blir ett

Stefan Hamreus Foto

Ca 5 km nordväst om Mora ligger Alderängarna. Och det ligger i det s.k. Morafältet vilket också har utpekats som ett internationellt intressant område då det är ett inlandsdelta. Redan på femtiotalet så bildades det första reservatet, som heter Salunäbb. Och för ca 10 år sedan så bildades Alderängarnas naturreservat. Nu har kommunfullmäktige beslutat att även Västra Alderängarna skall involveras i detta område. Något som för 10 år sedan inte var ekonomiskt genomförbart. Därför känns det nu väldigt roligt att det äntligen blir utav, säger Olle Bylander som är kommunekolog. Han tillägger även att de tre reservaten sedermera kommer att bli bara ett – Alderängarnas Naturreservat –

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare