Tuff start när NODAVA fick ta hand om återvinningsstationerna från januari 2024

Från nyårsskiftet så är det en ny förpackningsförordning som gäller, där kommunerna tar över ansvaret för de återvinningsstationer som finns utplacerade. I vårt område så är det Nodava som fått i uppdrag att sköta om Mora,Orsa och Älvdalens kommuner. Totalt sett så är det hela 41 st återvinningsstationer. Och eftersom skiftet mellan FTI och kommunen skedde precis vid jul & nyår så blev det en tuff start att ta hand om uppdraget, säger Sofia Jemthans, kommunikatör på Nodava.