Utby Rallare – går som tåget

I Rättvik så har man den lilla föreningen Utby Rallare, som med största precision gör en modell av Rättviks järnvägsnät på 1960 talet. Och för sitt fina arbete fick man även Rättviks kulturpris år 2022. Några gånger om året så öppnar man upp för allmänheten att kunna komma och titta på deras fantastiska skapelser. Och föreningens ordförande Bertil Bellander berättar att den senast färdigställda skapelsen är sågen i Vikarbyn, som tagit tre år att färdigställa. Och just nu så jobbar man med att sätta ut alla blommorna på kyrkogården. På långfredagen är deras skapelser möjliga att beskåda.