Vad gäller för eldning av trädgårdsavfall på hemmaplan i Mora-Orsa

Den 1:a januari i år som det nya EU direktiv som avser bioavfall. Och förutom livsmedels och köksavfall så ingår även trädgårds och parkavfall. Miljö- och byggnadsnämnden jobbar med att tolka den nya lagstiftningen. Tills vidare bedömer man att ingen dispens behöver sökas hos kommunen för att bränna löv och kvistar hemma på gården, säger Tobias Nilsson som är miljöinspektör i Mora – Orsa. Mer information om detta finns även på kommunens hemsida.