Våra unika timmerhus är värda att bevaras

Härbre i Färnäs från 1469. Foto: Dalarnas Museum

I Dalarna finns en unik samling av gamla timrade hus. Härbren och lador som restes för århundraden sedan och som existerar än idag. Dessa byggnader är en del av vårt kulturarv och väl värda att bevaras. Och i dagens moderna samhälle så börjar det bli ont om timmermän som kan underhålla dessa byggnader. Därför har man inrättat en timmerhusrestaureringskurs på Mora Folkhögskola. Och länsantikvarie Fredrik Sandberg ser gärna att ägare av dessa gamla hus tar en funderare på om dom vill få husen klassade som byggnadsminnen, vilket också innebär att staten kan gå in och stötta bevarandet av desamma. Just nu så jobbar elever på kursen med 4 uppdrag av renovering i Färnäs.