Vårfloden över för i år

Med utebliven nederbörd och ett snabbt tinande snötäcke i de norra delarna av Dalarna så blev årets vårflod inte alls något dramatiskt i våra vattenflöden. Visserligen så har nivåerna ökat snabbt, men i en mera normal omfattning än i fjol. Det säger Claes Kjörk, som ansvarar för samordningen av vattenregleringen på Fortum.