Vasaloppsspåren börjar växa fram

Årets snötillgång är ju knappast att jämföra med fjolårets. Men ändock så tycker Vasaloppets banchef John Lif att läget ser bra ut även i år. Och en jämn kyla gör att det fryser till fint och man får fina spår. Men ännu återstår en hel del jobb med att färdigställa de perfekta spåren. Dagsfärsk rapport direkt från spåret får vi från John.