Viltolyckorna ökar i Dalarna

Johan Granholm är motorexpert på försäkringsbolaget IF. Och i den statistik som dom tagit fram beträffande viltolyckorna i länet så kan man se en stadig ökning av viltolyckorna under 2021 jämfört med hur det såg ut under 2020. Under tiden januari – augusti i år har det inrapporterats 1 512 viltolyckor i Dalarna. Det är 256 fler än under fjolåret. De mest kritiska månaderna är oktober – november. Då brukar de flesta olyckorna inträffa. Framförallt vid gryning och skymning förflyttar sig viltet för att leta föda. Och då gäller det att hålla lite extra uppsikt utmed vägkanterna.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare