Visionspengen i Orsa permanentas från i år

Under de senaste 3 åren har man i Orsa drivit projektet Visionspeng Orsa, där kommunen avsätter 200.000:- för att stötta föreningar och organisationer att genomföra projekt som kan komma innevånarna till nytta, både på lång sikt och i nyttiga projekt. Efter utvärdering av projektet har man från politiskt håll beslutat att låta Visionspengen finnas kvar, nu som ett permanent inslag i agendan. Och tiden för att söka årets bidrag är nu inne. Ansökan görs via kommunens hemsida och är öppen till den 25 mars. Henrik Göthberg, verksamhetschef på service & utveckling ger oss en liten information om vad som gäller.