Vistelseförbud införs på vissa platser i Mora

I syfte att minska smittspridningen av Covid 19 inför skolavslutningarna i gymnasiet och högstadiet så inför Mora kommun vistelseförbud under 2 perioder. Tiden som avses är 27 maj – 5 juni, samt 10 juni – 12 juni. Under dessa dagar så blir det alltså förbjudet att vistas i folksamlingar på Tingsnäsbadet, Åmåsängsbadet samt gymnasieområdet inklusive Gödslan. Förbudet träder i kraft 20:00 på kvällen och sträcker sig till 06:00 dagen efter. Peter Karlsson, kommundirektör i Mora påpekar att detta beslut har fattats i samråd med Folkhälsomyndigheten, smittsydd Region Dalarna, Polisen m.fl inblandade. Beslutet är taget med stöd av den nya Covid-19 lagen, som ger kommuner befogenhet att uppföra vistelseförbud på vissa platser om så behövs. Något som i detta fall ansetts befogat med tanke på den stora mängd skolungdomar som annars brukar träffas för fest efter avslutningen påpekar Peter.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare