Vasaloppsmässans sista år på Strandenområdet

De centrala delarna av Mora står inför omfattande förändringar. Inte minst vad det beträffar genomfartstrafiken. Och mot våren så kommer man att inleda byggandet av den nya genomfartsleden, vilket även innebär att platsen där Vasaloppsmässan nu finns uppställd kommer att bli byggarbetsplats under en lång tid. Inom Vasaloppsorganisationen så jobbar man nu med att finna alternativa lösningar inför framtida lopp. Det säger Mats Rylander, projektledare på Vasaloppet.