Köpvillkor

1.Återbetalning av för sent inkommet material sker ej.

2. Annonsmaterialet får inte innehålla stötande, kränkande eller på annat sätt nedlåtande material mot annan. Radio Siljan förbehåller sig rätten att ta bort delar eller hela annonser som inte uppfyller gällande regler eller pressetiska regler. I de fall hela annonsen tas bort sker återbetalning av annonskostnaden. Ingen annan ersättning utgår.

3. Radio Siljan tar inget ansvar för felaktigt eller för sent inlämnat annonsmaterial. Kunder svarar själv för att korrekturläsa materialet. Radio Siljan har dock rätt att korrigera uppenbara fel i annonsmaterialet utan att kunden meddelas. Kunden kan stoppa ev. felaktig reklam dock sker ingen återbetalning.

4. Inga ekonomiska anspråk, utöver kostnaden för själva reklamen, kan göras mot Radio Siljan om tekniska fel eller liknande omständigheter gör att reklamen inte sänds korrekt.

5. Reklamen sprids ut under dagtid men då mängden reklam/timme är begränsad av staten kan det vid sällsynta tillfällen bli fullt i reklamblocken. I de fall det är helt fullt i reklamblocken kommer de som först bokat reklam prioriteras, övriga kommer att meddelas att det är fullt. Kostnaden för annonser som inte sänds kommer att återbetalas.

6. Webbordrar levereras eller uppdateras inte inom 3 dagar om någon eller samtliga av dessa dagar är helgdagar eller klämdagar. I dessa fall garanteras publiceringen 3 dagar efter sista helgdagen.

7. Lagring av kunds uppgifter sker i enlighet med Radio Siljans GDPR dokument.

8. I de fall du köpt ett löpande årsavtal är de löpande med 3 mån ömsesig uppsägning efter bindningstiden. Avtalen kan årligen uppräknas med konsumentprisindex.