Håll Sverige Rent har spanat in hur den nya ”flergångslagen” efterlevs

Foto Jonas Holmqvist - Håll Sverige Rent

762 miljoner engångsmuggar och engångsmatlådor ska bort från svenska marknaden till 2026. 1 januari var startskottet för den lag som ska få det att hända. Håll Sverige Rent har nu gjort en första spaning kring hur lagkraven efterlevs. Lagen säger att konsumenten nu ska kunna välja att få sin dryck eller mat i en återanvändbar mugg eller matlåda. Johanna Ragnartz, VD på Håll Sverige Rent berättar vilket resultat deras spaning gav efter 3 veckor med nya lagen.