Jesper vill ge sjätteklassare en musikupplevelse

Jesper Halberg är musiklärare på två av kommunens skolor och han har tidigare gjort lite speciella upplevelser för sina musikelever. Nu vill Jesper i samarbete med Nicklas Björklund som driver Lilla Helfvetet ge eleverna i årskurs sex möjlighet att få uppleva en Live konsert. Och att eleverna får lära sig hur mycket jobb det ligger bakom ett uppträdande. Med annonsering och allt annat som hör till. Jesper får själv berätta om detta projekt som han nu hoppas kunna få till stånd.