Improvisationsteater i Leksand

Är man intresserad av teater så kanske improvisationsteater kan locka? På torsdag den 19 sept så startar Maja Wahlner, dramapedagog i Leksand tillsammans med några kollegor en lekfull och inspirerande höst för alla som vill testa detta. Man vill inrikta sig på deltagare i åldern 18 år och uppåt. Så för att få veta lite mera om detta kontaktade vi Maja som berättar vad det handlar om.