Skräp analys i Siljansbygden

I våra kommuner runt Siljan så pågår just nu en undersökning som handlar om hur vi skräpar ner. Vart det är som skräpigast, hur det ser ut vid våra bad etc. Alla fast boendes och så klart turister kan besvara denna enkät som ligger ute på kommunernas hemsidor. I Rättvik så är det Robin Layton på mark & planenheten som håller koll på hur det ser ut i Rättviks kommun. Och utifrån de svar som strömmar in från allmänheten så kan kommunerna sätta in åtgärder för att stävja nedskräpningen. Fler soptunnor, oftare tömning av dessa etc. Vi får en rapport om hur det går med undersökningen, innan den avslutas i september.