Infopoints istället för Turistbyråer

Inom turistnäringen så har en stor förändring skett under de senaste åren. Och allt färre turister kommer på fysiska besök till de turistbyråer som funnits lite runt om i Dalarna. Men under innevarande år så kommer nu Visit Dalarna att avveckla så gott som samtliga turistbyråer, säger Malin Ahlsén-Gahns. Så sent som den 30 april så stängde man i Orsa och på några ställen till. Och under hösten stängs ytterligare byråer och ersätts med Infopoints istället. Malin förklarar hur det rent praktiskt kommer att påverka besökande i Siljansbygden.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare