Nationell krisberedskapsvecka mitt i krisen

Från den 11 – 17 maj så genomför MSB den Nationella krisberedskapsveckan. Men med tanke på att vi just nu befinner oss i en världsomfattande kris så blir det inte riktigt vad som var tänkt. Det säger Ola Abrahamsson som är säkerhetssamordnare i Mora kommun. Tanken från början var ju att informera om hur man går tillväga OM krisen kommer. Men som läget är nu så håller Corona viruset ett hårt grepp om världen.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare