Jobb finns, men inte kompetensen!

Jan Sundqvist på Svamac är arbetsmarknadsanalytikern som håller stenkoll på hur läget ser ut på den nationella och lokala arbetsmarknaden. Här i Dalarna och i Mora, Orsa och Älvdalen så finns det egentligen gott om arbete. Men tyvärr saknas kompetent folk som kan tillsätta uppgifterna, vilket är oroande tycker Jan. Han vill även understryka att hantverksjobb riskerar att bli kommande bristvara inom en tioårsperiod. Detta pga att ex.vis regeringen dragit ner betydligt på anslagen till folkhögskolorna.