Orsa skapar en plan för kulturen i kommunen

I Orsa kommun har man nyligen tagit ett politiskt beslut om att ge kulturen en knuff framåt. Tidigare har man inte haft något specifikt program att jobba efter när det gäller kulturen. Men nu kommer kulturenheten att ta fram ett program för kultur. Där man under perioden 2023-2026 har fyra viktiga bitar att få på plats. Huvudteman i den nya planen är att samarbeta, undersöka, tillgängliggöra och förnya säger Barbro Fischerström, kultur & fritidschef i Orsa.