Kryssa med Gesundakören

En av våra äldsta körer i Siljansbygden är Gesundakören, som blir 41 år i år. Och under helgen 5-7 april så har man satt ihop ett alldeles speciellt ”Melodikryss” som naturligtvis även är sammankopplat med den musik som kören avser att framföra. Sockenstugan i Sollerön är platsen och Ingegärd Sund, medlem av kören har klurat ut frågorna därtill.