Vägglössens största fiende

Demonstration af væggelushund til Horesta Årsdag

Antalet saneringar av vägglöss har ökat markant i Sverige. Lössen…

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare