Kulturlov med massa aktiviteter

Kärt barn har många namn. Men i Mora så kallar man det för kulturlov. Och under hela vecka 44 så erbjuds skollediga barn och ungdomar en mängd saker att delta i. Man har försökt att hitta något för alla åldrar säger Bus Karin Johansson, som är Barn & Ungkultur samordnare i Mora. Liknande aktiviteter erbjuds så klart skollediga barn i våra grannkommuner också.